ruhikizi

Sosyal Fobi

Sosyal Fobinin Yaygınlığı

Sosyal fobinin ne kadar yaygın olduğunu araştıran çalışmalarda farklı rakamlar bildirilmekle birlikte %3- %13 yaygınlık bildirilmiştir. Yurt dışında yapılmış olan epidemiyolojik çalışmalar depresyon ve alkol bağımlılığından sonra üçüncü sırada görülen psikiyatrik rahatsızlıktır.

Sosyal anksiyete bozukluğu kadınlarda daha sık gibi görünmekle birlikte erkekler tedaviye daha çok başvurmaktadır. Gerek iş yaşamında daha aktif rol almak zorunda olmaları ve gerekse geleneksel erkek rolleriyle bağlantılı olarak sosyal fobi erkeklerin yaşamlarını olumsuz yönde daha fazla etkiliyor olabilir. Bu nedenle erkekler sosyal fobinin tedavisi için kendilerini tedavi için daha fazla zorluyor olabilirler. Utangaçlık birçok kültürde daha çok kadınlara ait bir özellik olarak görülmekte hatta kimi kültürlerde onaylanan ve desteklenen bir davranış olabilmektedir.