ruhikizi

Doç. Dr. Mehmet Akif Ersoy - Akademik Özgeçmiş ve YayınlarDoğum Tarihi:
10 Aralık, 1968.

Doğum Yeri: Kangal, Sivas.

İlkokul: Atatürk İlkokulu, Gölmarmara, Manisa.

Ahmet Sapmaz İlkokulu, Adana.

Ortaokul ve lise: Adana Anadolu Lisesi, Adana.

Tıp fakültesi: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İngilizce (Diploma Tarihi: 30.06.1993)

Uzmanlık Eğitimi: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı.

Center for the Study of Mind and Human Interaction, University of Virginia’da bir yıl ziyaretçi öğretim görevlisi.

Şimdiki görevi: Temmuz 1999 tarihinden bu yana, Ege Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı'nda uzman doktor olarak çalışıyor. 3 yıl Kapalı Kadın Servisi’nde ara süpervizör olarak çalıştı. Yaklaşık olarak 2002 tarihinden sonra ayaktan hasta izleme biriminde çalıştı. Halen Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Polikliği’nde Süpervizör olarak çalışmasına devam ediyor.

Dernek ve topluluklar:

Türk Psikiyatri Derneği.

Halime Odağ Psikanaliz ve Psikoterapi Vakfı.

İzmir Tabip Odası.

İzmir Psikiyatri Derneği.

Dil: İngilizce (ileri düzeyde): Kasım 1993 Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) 95 puan (A); Ağustos 1995 tarihinde yapılan ECFMG ingilizce sınavında geçer not; Kasım 1999 KPDS: 91 puan (A); Kasım 2006 KPDS: 95 puan (A)

Almanca (başlangıç düzeyi)

Tıp eğitimi öncesi başarılar: 1986 ÖSS sınavında Türkiye 125’incisi; ÖYS sınavında Türkiye 78’incisi

Yayınlar ve çalışmalar:

Tez Çalışması: Kanser Hastalarında Depresyon Tanısının İncelenmesi. Tez Danışmanı: Doç. Dr. Hayriye Elbi.

Makaleleri:

Duvarcı İ, Varan A, Coşkunol H, Ersoy MA; DSM-IV and South Oaks Gambling Screen: Diagnosing and Assessing Pathological Gambling in Turkey. Journal of Gambling Studies 1997; 13(3):193-206.

Ersoy MA, Varan A. Ruhsal Hastalıklarda İçselleştirilmiş Damgalanma Ölçeği Türkçe Formu’nun Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi 2007; 18(2):163-171.

Ersoy MA, Selek S, Celik H, Erel O, Kaya MC, Savas HA, Herken H. Role of oxidative and antioxidative parameters in etiopathogenesis and prognosis of panic disorder. International Journal of Neuroscience Mar 20, 2008.

Ersoy MA, Noyan MA, Elbi H. An Open-Label Long-Term Naturalistic Study of Mirtazapine Treatment for Depression in Clin Drug Invest 2008; 28 (2): 113-120.

Ersoy MA, Selek S, Celik H, Erel O, Kaya MC, Savas HA, Herken H. Role of oxidative and antioxidative parameters in etiopathogenesis and prognosis of panic disorder.

Ersoy M. A., Ozcan D. Y., Agargun M. Y. Sociodemographic factors that affect self-esteem in two culturally diverse cities of a country. Studia Psychologica 2008, 50: 4, 415-428.

Ersoy MA. Chosen traumas of the Alavis in Anatolia. Mind and Human Interaction 1998; 9(1): 38-51.

Ersoy MA; Şüpheli bir konversiyon bozukluğu öyküsü: Konversiyon bozukluğunun psikiyatrik olmayan diğer tıbbi durumlarla ilişkisi. Psycho Med 1995; (1)3: 111-114.

Ersoy MA; Dissosiasyon ve dissosiyatif kimlik bozukluğu. Psikiyatri Bülteni; 1996; (4)2: 83-87.

Ersoy MA, Hancı İH, Akçiçek E; Meteorolojik faktörlerin intihar ve cinayetlere etkisi. Psikoloji Seminer 1996; 11: 135-143.

Atalay ND, Ersoy MA; Cinsel kimlik bozuklukları ve Homoseksüalitenin biyolojik yönü. Psycho Med 1996; (2)3: 94-98.

Atalay ND, Ersoy MA; Cinsel yönelim bozukluklarının sosyal yönü. Psycho Med 1996; 2(4): 147-151.

Ersoy MA, Hancı İH; Hipnoz ve Adli Hipnoz. Hekim ve Yaşam 1999; 6:12-14.

Ersoy MA; Alevi kimliğinin gelişimine ve alevi sünni ilişkisine psikanalitik bakış. Doğu Batı Düşünce Dergisi ("Türk Toplumu ve Gelişme Teorisi" başlıklı sayı) 1999; 2(8): 89-104.

Ersoy MA; Psikiyatri ve sosyal bilimlerin ilişkisi. Klinik Psikiyatri Dergisi (Journal of Clinical Psychiatry) 1999; 2(4): 230-238.

Ersoy MA, Zeyfeoğlu Y, Hancı İH, Coşkunol H; Bir üniversite hastanesi psikiyatri kliniğinde 1999 yılı içinde verilen adli raporların incelenmesi. Adli Tıp Bülteni (The Bulletin of Legal Medicine) 1999; 4(2): 60-64.

Ersoy MA; Kanser hastalarında inkar, bilgilendirilme, alternatif tedavi yöntemlerine başvurma ve depresyon ilişkisinin incelenmesi. 3P Psikiyatri Psikoloji, Psikofarmakoloji Dergisi 2000; 8(1): 17-26.

Ersoy MA, Elbi H; Kanser hastalarında depresyonla ilişkili faktörler. Türk Hematoloji Onkoloji Dergisi (Turkish Journal of Hematology and Oncology) 2000; 10(3): 165-174. (http://www.thod.org/summary.php3?id=186 )

Ersoy MA; Psikiyatri ve bağımlılık tedavisi servislerinde sigara yasağı. Düşünen Adam 2001; 14(1): 4-9.

Ersoy MA, Donat Ö, Çelikkol A; Dissosiyatif Varsanılar; Bir Ensest Olgusu Dolayısıyla Gözden Geçirme. 3P Psikiyatri Psikoloji, Psikofarmakoloji Dergisi 2003; 11(1):53-58.

Alper Y, Ersoy MA; Major Depresyonda Destekleyici Yaklaşımlar ve Kişilerarası İlişkiler Terapisi. Duygudurum Bozuklukları Dizisi, 2003; 4(8): 383-392.

B Kayahan, B Veznedaroğlu, Ö Öztürk, MA Ersoy. Atipik antipsikotik ilaçların şizofreni hastalarında kısa kognitif muayene (KKM) üzerine etkisi: Tipik antipsikotiklerle karşılaştırmalı - doğal izlem çalışması. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2004; 5(4): 206-212.

Özdemir F, Ersoy MA. Alkol ve Madde Kullanım Bozukluklarının Sosyal Fobiyle İlişkisi. 3P Dergisi 2004; 12(2):133-140.

Özyiğit Ş, Savaş HA, Ersoy MA, Yüce S, Tutkun H, Sertbaş G. Hemşirelerin ve Hemşirelik Öğrencilerinin Şizofreniye İlişkin Tutumları. Yeni Symposium 2004; 42(3): 105-112.

Atalay ND; Bora E; Gökçen S; Ersoy MA. Asperger Bozukluğu ve Frontal Kortikal Displazi: Tanısı Erişkinlikte Konabilen Bir Olgu Üzerinden Tartışma. Türkiye'de Psikiyatri 2004; 6(1): 42-49.

Özdemir F, Ersoy MA, Kayahan B. Alkol Bağımlıları ve Sosyal İçicilerin Sosyal Fobik Özellikler Açısından Karşılaştırılması. Türkiye'de Psikiyatri 2005; 7(1): 1-6.

Yüce S, Savaş HA, Ersoy MA, Savaş E, Sertbaş G. Sağlık Yüksek Okulu Öğrencileri ve Çalışan Hemşirelerin Depresyonu Olan Hastalara İlişkin Tutumu. Türkiye'de Psikiyatri 2005; 7(1):7-14.

Eker Ç, Kitis Ö, Ozan E, Okur H, Eker ÖD, Ersoy MA, Akdeniz F, Vahip S, Akarsu N, Gonul AS. BDNF Gene Val66met Polymorphism Associated Grey Matter Changes in Human Brain. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2005;15(3): 104-111.

Pektaş İ, Bilge A, Ersoy MA. Toplum ruh sağlığı hizmetlerinde epidemiyolojik çalışmalar ve toplum ruh sağlığı hemşireliğinin rolü. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2006; 7(1):43-48.

Ersoy MA, Özdemir N, Savaş HA. Tıp Fakültesi ve Hemşirelik Öğrencilerinde Alkol ve Madde Kullanımıyla İlgili Tutumlar. Bağımlılık Dergisi 2008; 9(1): 9-13.

Ummahan YÜCEL, Ayşegül BİLGE,Nazan ORAN,Mehmet Akif ERSOY, Başaran GENÇDOĞAN,Özgen ÖZVEREN. Adolesanlarda premenstruel sendrom yaygınlığı ve depresyon riski arasındaki ilişki. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2009; 10: 55-61.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

Mete HE; Ersoy MA; Noyan A. Is depression different in oncology patients? (Poster Presentation) 17th World Congress on Psychosomatic Medicine, Waikoloa, Hawaii, USA. August 23-28, 2003.

Ersoy MA; Islam and Peace, American University, Washington, 1998. (Center for the Study of Mind and Human Interaction’a gelen bir teklif üzere yuvarlak masa toplantısında katılımcı) Crow, Karim D., ed. Islam and Peace in the 15th/21st Century. Proceedings of the Symposium held at The American University, February 6–7, 1998.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler ve posterler:

Ersoy MA. Online psikoterapi mümkün mü? Türkiye Psikiyatri Derneği Yıllık ToplantısıVI. Bahar Sempozyumu, Belek, Antalya, 2002.

Atalay ND; Bora E; Gökçen S; Ersoy MA.“Asperger Bozukluğu ve Frontal Kortikal Displazi: Tanısı Erişkinlikte Konabilen Bir Olgunun Sunumu”

Özdemir F, Ersoy MA. Alkol hastalarında sosyal fobik özellikler. 39. Ulusal Psikiyatri Kongresi 14-19 Ekim 2003.

Özdemir F, Ersoy MA, Kayahan B. Alkol Bağımlıları ve Sosyal İçicilerin Sosyal Fobik Özellikler Açısından Karşılaştırması. 13. Anadolu Psikiyatri Günleri, 19-22 Mayıs 2004

Ersoy MA, Altıntoprak E. Genel Atıf Ölçeği'nin Psikiyatri Hastalarının Yakınlarında Geçerlilik ve Güvenilirliğinin Değerlendirilmesi. Ulusal Psikiyatri Kongresi.

Elbi Mete H, Ersoy MA, Noyan A. An Open Naturalistic Study of Mirtazapine for Depression Treatment in Cancer Patients. 8th World Congress of Psycho-Oncology. Venice, Italy. October 18 – 21, 2006.

Soygür H, Alptekin K, Ersoy MA. Şizofrenide birimler arası ortak hasta izleme programı. Türkiye Psikiyatri Derneği Yıllık Toplantısı 11. Bahar Sempozyumu. Çeşme, 25-28 Nisan 2007.

Ersoy MA, Selek S, Kaya MC, Çelik H, Erel Ö, Savaş HA. Panik bozukluğun gidişinde oksidatif metabolizmanın rolü. 43. Ulusal Psikiyatri Kongresi ve Şizofreni Sempozyumu 23-29 Ekim 2007.

Diğer yayınlar, kitap bölümü ve monograflar:

Ersoy MA. A Phenomenological Starting Point to the Psychoanalytic Understanding of a Heterodox Religious Group's Ritual Praxis. Ann Arbor, MI: University Manuscripts International Research Collections, 1998. UMI Number: LD03863. Abstracted and reprinted in: Research Abstracts International, Volume 23(6), 1998.

Ersoy MA; Bölüm 1: Psikiyatride Tanı, Semiyoloji ve Sınıflandırma Sistemleri. (Adli Psikiyatri, Editör: İ. Hamit Hancı). Med-Yay, İzmir 1997.

Coşkunol H, Ersoy MA; Bölüm V: Madde Kullanımı İle İlişkili Bozukluklar. (Adli Psikiyatri, Editör: İ. Hamit Hancı). Med-Yay, İzmir 1997.

Ersoy MA, Hancı İH; Bölüm X: Hipnoz ve Adli Hipnoz. (Adli Psikiyatri, Editör: İ. Hamit Hancı). Med-Yay , İzmir 1997.

Ersoy MA, Coşkunol H; Siz de Bırakabilirsiniz (Sigara ve nikotin bağımlığının tedavisi için hazırlanan broşür). EÜTF Psikiyatri ABD, Bornova İzmir.